Dávame odpadu druhú šancu
Len spolu dokážeme viac
PAPIER
LEPENKA
PLASTY
TETRAPACKY
SKLO
KOVY
Ako triediť svoj odpad
ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER

TATIAR
Atuality
Informácie pre občanov
a obce.
Separovaný zber pre podnikateľov
Podnikateľské subjekty podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch musia separovať
jednotlivé zložky komunálneho odpadu.
pre všetky obce združenia -
separovaný zber, komunálny
odpad.
Zberový kalendár
Ako triediť svoj odpad
Prečo separovať komunálny odpad
Komunálne odpady sú odpady .....
Užitočné odkazy
ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“
Čierne blato 38
935 05 Pukanec
Kontakt
telefón:
0902703322 - riaditeľ - ekonóm
e-mail: zdruzenie.tatiar@gmail.com
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com