Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec
oznamuje občanom, že
NÁHRADNÝ ZBER KOVOV
sa uskutoční:

v obci Pukanec v stredu 4.októbra 2017

v obci Hronské Kľačany v stredu  4. októbra  2017

v obci Podlužany v pondelok 9.októbra 2017

v obci Veľký Ďur v pondelok 9.októbra 2017

Zber sa začína o 7,30 hod.

PhDr. Janette Brnáková
riaditeľka
Združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec
Ako správne triediť odpad - ENVI - PAK, a.s.

Pomôžte Jožovi z triedičky - ENVI - PAK, a.s.
Vstup