Objednávky 2012

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Zmluva    Dátum vystavenia    Partner    Adresa    IČO    Podpísal   
 2012/23  Odber pneumatík ARGUSS-PASKO    1386/BA/2006  19.09.2012  Arguss, s.r.o.  Záhradnícka 27,814 99 Bratislava  31365213  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/07  odber pnumatík    s PASKOM 1386/BA/2006  19.04.2012  ARGUSS,s.r.o., prevádzka Lok  Arguss,s.r.o., Záhradnícka 27, 814 99 Bratrislava  31365213  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/16  pneumatiky MATADOR na Merc. - 2 ks .  780,72 €    11.07.2012  AXUS, s.r.o.  Geromettova 78, 966 21 Lovča  44463634  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/04  stravné lístky na III.2012/ 150 ks  427,00 €  09K665050  24.02.2012  DOXX - SL, s.r.o., Žilina  DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/01  stravné lístky na I.2012/100 ks  285,00 €  09K665050  02.01.2012  DOXX - SL, s.r.o., Žilina  DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/02  stravné lístky na II.2012/150 ks  427,00 €  09K665050  30.01.2012  DOXX - SL, s.r.o., Žilina  DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/08  stravné lístky na V. 2012/ 150 ks  427,00 €  09K665050  26.04.2012  DOXX - SL, s.r.o., Žilina  DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/06  stravné lístky na IV. 2012/ 150 ks  427,00 €  09K665050  02.04.2012  DOXX - SL, s.r.o., Žilina  DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/29  stravné lístky na XI. /2012/ 160 ks á 3,000  486,00 €    24.10.2012  DOXX-stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/19  stravné lístky na IX. 2012 / 140 ks á 2,85 €  405,00 €  09 K 665 050  27.08.2012  DOXX-stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/20  stravné lísktky na IX. 2012 / 306 ks á 0,15 €  51,90 €  09 K 665 050  27.08.2012  DOXX-stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/27  stravné lístky na X. /2012/ 160 ks á 3,000  468,00 €  09 K 665 050  24.09.2012  DOXX-stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/14  stravné lístky na VII. 2012 / 170 ks  490,50 €  09K665050  25.06.2012  DOXX-stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/17  stravné lístky na VIII. 2012 / 180 ks  519,00 €  09K665050  23.07.2012  DOXX-stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2012/11  stravné lístky na VI. 2012  433,50 €  09K665050  28.05.2012  DOXX-Stravné lístky, s.r.o.  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.