PAPIER PLASTY SKLO KOVY


200 101 200 139 200 102 200 140
obec počet obyv. kg kg kg kg
1. BOHUNICE 126 1057 860 1047 114
2. BORY 330 2774 2246 2740 291
3. BRHLOVCE 320 2687 2178 2658 281
4. ČAJKOV 983 8257 6690 8161 1244
5. DEKÝŠ 202 1696 1375 1676 253
6. DEVIČANY 397 3337 2702 3296 480
7. DOMADICE 252 2116 1715 2092 223
8. DRŽENICE 391 3279 2661 3247 494
9. HRONSKÉ KĽAČANY 1447 12235 9848 12012 1754
10. JABLOŇOVCE 203 1705 1381 1685 178
11. MALÉ KOZMÁLOVCE 389 3263 2647 3231 472
12. NOVÁ DEDINA 1523 12799 10366 12643 1930
13. PEČENICE 118 989 803 979 104
14. PODLUŽANY 766 6443 5213 6361 925
15. PUKANEC 1950 16365 13272 16187 2445
16. RYBNÍK 1421 11921 9672 11798 1777
17. SANTOVKA 717 6016 4880 5954 630
18. ŠTIAVNICKÉ BANE 818 6858 5567 6791 1069
19. UHLISKÁ 192 1610 1307 1594 259
20. VEĽKÉ KOZMÁLOVCE 719 6032 4934 5972 884
21. VEĽKÝ ĎUR 1329 11150 9045 11036 1609
22. VYSOKÁ 142 1191 966 1186 182
23. ŽEMBEROVCE 1235 10407 8496 10394 1142
Hammerbacher a.s.
22604 960

Združenie Tatiar
Spolu: 15970 156791 109784 132740 18740

Odovzdané separáty v roku 2016

Copyright © 2017  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com