Zmluvy

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Zmluva    Popis    Suma*    Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Partner    IČO    Súbor   
 7.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Andrea Kürtiová A.K.- COLOR, Čierne blato 82/14, Pukanec  34278192  PDF
 5.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    01.11.2016  01.11.2016  BELUPET, s.r.o.,Drženice 11, prevádzka Bátovce  36335029  PDF
 M/2013  Zmluva  Mandátna zmluva na výkon činnosti spojených s procesom verejného obstarávania  70 000 €  10.07.2013  12.07.2013  CVO, s.r.o. Topoľová 35, B.Bystrica  45710562  PDF
 Z12/2017  Zmluva  Zmluva o zabezpečení a financovaní tried.zberu komunálneho odpadu  6 €/obyv.rok  31.12.2017  03.01.2018  ELEKOS Párovská 44, 949 01 Nitra  37857690  PDF
 OO/01/2013  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  63,11€/tonu  09.12.2013  16.12.2013  Hammerbacher SK, a.s. Čierne blato 38, Pukanec  34119990  PDF
 2.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Ján Brnák, SNP 336/30, Pukanec  33336610  PDF
 17Sml00001  Zmluva  Úrazové poistenie  914,28 €  24.05.2017  29.05.2017  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.. Štefaničova 4, Bratislava  585441  PDF
 3.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Kvetinárstvo Jarmila Čalovková, Čierne blato 41, Pukanec  34279253  PDF
 OO/02/2013  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  63,11€/tonu  13.12.2013  16.12.2013  Laminium s.r. Nová Dedina 559 93525  36581127  PDF
 10.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Margaréta Bukovčanová CAFE VILLA BAKA, Námestie mieru 13, Pukanec  35042893  PDF
 9.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Market-e s.r.o., Námestie mieru 5/9, Pukanec  46901388  PDF
 MZ/2013  Mandátna zmluva  Spracovanieúčtovníctva,mzdovej agendy a daňové poradenstvo  330 €  01.11.2013  01.11.2013  Mgr.J.Janíková,M.R.Štefánika, Levice 93401  44946481  PDF
 č.1 6-S/2009  Dodatok č.1 6-S/2009  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke  23,90€/t  01.01.2011  21.02.2011  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 6-S/2009  Zmluva  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov  23,70€/t  16.10.2009  03.01.2011  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 15/2011  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  59,27€/tonu  13.12.2013  16.12.2013  Obec Baďan  320480  PDF