Zmluvy

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Zmluva    Popis    Suma*    Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Partner    IČO    Súbor   
 1186/14/30-D1  Dodatok č.1186/14/30  Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1186/14/30    01.08.2014  06.08.2014  Recyklacny fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava  36062090  PDF
 5/1000034795  Zmluva  Dodávka vody z verejného vodovodu    15.07.2014  06.08.2014  ZVS a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice  36550949  PDF
 52/2015  Dohoda  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  12 330,24 €  28.04.2015  28.04.2015  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PDF
 41/2016  Dohoda  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  21 354,45 €  25.05.2016  25.052016  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PD
 34/2015  Dohoda  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  12 330,24 €  31.03.2015  31.03.2015  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PDF
 48/2015  Dohoda  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  6 033,60 €  28.08.2015  28.08.2015  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.01/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Brhlovce  306827  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.02/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Čajkov  306835  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.03/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Devičany  587508  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.04/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Domadice  587516  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.05/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Jabloňovce  800317  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.06/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec N.Dedina  307301  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.07/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Pečenice  655902  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.08/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Pukanec  34041851  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.10/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Žemberovce  307700  PDF