Zmluvy

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Zmluva    Popis    Suma*    Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Partner    IČO    Súbor   
 RM/2013  Zmluva  Zmluva o dodávke odpadov k reciklácii    01.05.2013  06.05.2013  Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov  34131451  PDF
 M/2013  Zmluva  Mandátna zmluva na výkon činnosti spojených s procesom verejného obstarávania  70 000 €  10.07.2013  12.07.2013  CVO, s.r.o. Topoľová 35, B.Bystrica  45710562  PDF
 MZ/2013  Mandátna zmluva  Spracovanieúčtovníctva,mzdovej agendy a daňové poradenstvo  330 €  01.11.2013  01.11.2013  Mgr.J.Janíková,M.R.Štefánika, Levice 93401  44946481  PDF
 15/2011  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  59,27€/tonu  13.12.2013  16.12.2013  Obec Baďan  320480  PDF
 14/2014  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  54,27€/tonu  16.12.2013  16.12.2013  Obec Malé Kozmálovce  34076751  PDF
 OO/01/2013  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  63,11€/tonu  09.12.2013  16.12.2013  Hammerbacher SK, a.s. Čierne blato 38, Pukanec  34119990  PDF
 OO/02/2013  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  63,11€/tonu  13.12.2013  16.12.2013  Laminium s.r. Nová Dedina 559 93525  36581127  PDF
 1186/14/30  Zmluva  Zmluva o poskytnuti prostriedkov z Recyklacneho fondu  62 000 €  16.05.2014  01.07.2014  Recyklacny fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava  36062090  PDF
 P/048/ML/2013  Zmluva  Kupa komunalneho vozidlo Mercedes BENZ ECONIC FAUN VARIOPRESS 522  60 000 €  16.06.2014  01.07.2014  REDOX, s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lucenec  36052981  PDF
 5/1000034795  Zmluva  Dodávka vody z verejného vodovodu    15.07.2014  06.08.2014  ZVS a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice  36550949  PDF
 1186/14/30-Z1  Zmluva  Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam    01.08.2014  06.08.2014  Recyklacny fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava  36062090  PDF
 1186/14/30-D1  Dodatok č.1186/14/30  Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1186/14/30    01.08.2014  06.08.2014  Recyklacny fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava  36062090  PDF
 PRF/01/2014  Zmluva  Tlač letákov  2 004 €  12.01.2015  12.01.2015  SB PRESS, s.r.o., továrenská 210, 93528 Tlmače  36526924  PDF
 34/2015  Dohoda  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  12 330,24 €  31.03.2015  31.03.2015  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PDF
 52/2015  Dohoda  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  12 330,24 €  28.04.2015  28.04.2015  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PDF