Výsledky separovania za rok 2016

Množstvo komunálneho odpadu je založené na motivácii  
občanov z hľadiska jeho minimalizácie a naopak zvýšení podielu  
separovaného zberu. Výsledky separovania v jednotlivých  
obciach združenia za rok 2016.
Dávame odpadu druhú šancu
Len spolu dokážeme viac
PAPIER
LEPENKA
PLASTY
TETRAPACKY
SKLO
KOVY
Ako triediť svoj odpad
ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER

TATIAR
Atuality
Informácie pre občanov
a obce.
Separovaný zber pre podnikateľov
Podnikateľské subjekty podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch musia separovať
jednotlivé zložky komunálneho odpadu.
pre všetky obce združenia -
separovaný zber, komunálny
odpad.
Zberový kalendár
Ako triediť svoj odpad
Prečo separovať komunálny odpad
Komunálne odpady sú odpady .....
Užitočné odkazy
ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“
Čierne blato 38
935 05 Pukanec
Kontakt
telefón:
0902703322 - riaditeľ
0910130332 - ekonóm
e-mail: zdruzenie.tatiar@gmail.com
Copyright © 2017  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com