Kontakt

ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“
Čierne blato 38
935 05  Pukanec

IČO: 37856847
DIČ: 2021748883

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 16342398/5200
IBAN: SK66 5200 0000 0000 16342398

e-mail:  zdruzenie.tatiar@gmail.com
telefón:   0902703322 - riaditeľ
                0910130332 - ekonóm
Adresa:
Čierne blato 38
areál firmy Hammerbacher SK a.s.
935 05  Pukanec
Prevádzka:
Copyright © 2017  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com