Kontakt

ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“
Čierne blato 38
935 05  Pukanec

IČO: 37856847
DIČ: 2021748883

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: 4029666795/7500
IBAN: SK26 7500 0000 0040 2966 6795

e-mail:  zdruzenie.tatiar@gmail.com
telefón:   0902703322 - riaditeľ - ekonóm
Adresa:
Čierne blato 38
areál firmy Hammerbacher SK a.s.
935 05  Pukanec
Prevádzka:
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com