rok elektro žiarivky batérie pneumatiky
2014 37 212 3,5 2,4 20 661
2015 30 609 0 0 7 688
2016 36 985 15 0 0
Odovzdané komodity v t
rok sklo kompozitné obaly kovy
2014 151,96 4,94 11,96
2015 165,66 0 9,76
2016 132,74 0 18,76

Ostatné komodity

Odovzdaný elektroodpad, pneumatiky v kg
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com