Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :
Správna rada združenia
Tvoria ju zástupcovia – starostovia, starostky všetkých členských obcí.
Počet členov správnej rady je 17. Na čele Správnej rady združenia stojí predseda združenia, ktorého volí
Správna rada združenia spomedzi svojich členov, podobne ako aj podpredsedu Správnej rady združenia.
Štatutárnym zástupcom združenia je riaditeľ združenia, ktorého volí Správna rada združenia.

Riaditeľom združenia je Rastislav Hajko
Predsedom Správnej rady združenia je Ing. Ján Rievaj, starosta obce Pukanec
Podpredsedom Správnej rady je Jozef Bucha, starosta obce Dekýš

Zbor poradcov
5 členov Zboru poradcov združenia volí Správna rada združenia.

Členmi Zboru poradcov združenia sú :
1. Ing. Ján Rievaj, starosta obce Pukanec
2. Jozef Bucha, starosta obce Dekýš
3. PhDr. Slavomír Bárzy, MBA, starosta obce Žemberovce
4. Mgr. Vladimíra Rišková, starostka obce Bohunice
5. Stanislav Neuschl, starosta obce Štiavnické Bane

Revízor 
Revízora volí Správna rada združenia
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com