Zmluvy

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Zmluva    Popis    Suma*    Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Partner    IČO    Súbor   
 6-S/2009  Zmluva  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov  23,70€/t  16.10.2009  03.01.2011  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 č.1 6-S/2009  Dodatok č.1 6-S/2009  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke  23,90€/t  01.01.2011  21.02.2011  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 18/§50i/2011  Dohoda  Poskytnutie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti  2 595,84 €  23.01.2011  01.06.2011  Úrad práce socialnych vecí a rodiny Levice  37961209  PDF
 01.10  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  11.12.2009  01.06.2011  Obec Brhlovce  306827  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.01/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Brhlovce  306827  PDF
 02.10  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  14.12.2009  01.06.2011  Obec Čajkov  306835  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.02/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Čajkov  306835  PDF
 03.10  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  14.12.2009  01.06.2011  Obec Devičany  587508  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.03/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Devičany  587508  PDF
 04.10  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  14.12.2009  01.06.2011  Obec Domadice  587516  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.04/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  58,68€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Domadice  587516  PDF
 05.10  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  14.12.2009  01.06.2011  Obec Jabloňovce  800317  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.05/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec Jabloňovce  800317  PDF
 06.10  Zmluva  Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  14.12.2009  01.06.2011  Obec N.Dedina  307301  PDF
 1  Dodatok  k Zmluve č.06/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu  62,10€/tonu  25.02.2011  01.06.2011  Obec N.Dedina  307301  PDF