Zmluvy

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Zmluva    Popis    Suma*    Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Partner    IČO    Súbor   
 9.16  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Market-e s.r.o., Námestie mieru 5/9, Pukanec  46901388  PDF
 16.01.2016  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Slovenský Vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta č. 69, Levice  3602204703  PDF
 15.01.2016  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Tobyk s.r.o. Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava  36726711  PDF
 18/2016  Zmluva  Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu    30.06.2016  30.06.2016  Vladimír Homoľa, Devičany 227  43464459  PDF
 9408548492  Zmluva  Zmluva o združenej dodávke elektriny    23.02.2017  13.03.2017  ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava  36677281  PDF
 17Sml00001  Zmluva  Úrazové poistenie  914,28 €  24.05.2017  29.05.2017  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.. Štefaničova 4, Bratislava  585441  PDF
 Z12/2017  Zmluva  Zmluva o zabezpečení a financovaní tried.zberu komunálneho odpadu  6 €/obyv.rok  31.12.2017  03.01.2018  ELEKOS Párovská 44, 949 01 Nitra  37857690  PDF
 1000057/3  Dodatok č.3  Dodatok k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická s.r.o.    30.12.2020  30.12.2020  Tekovská ekologická s.r.o., 335 33 Nový Tekov č. 133  34131451  PDF
 11011204  Zmluva  Zmluva o ukladaní odpadu na Skládke odpadov Waste Transport, a.s.    30.12.2020  30.12.2020  Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava  36046221  PDF
 2 6-S/2009  Dodatok č. 2 6-S/2009  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov v Sikenici  34,92 €/t  01.01.2019  11.01.2019  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 3 6-S/2009  Dodatok č. 3 6-S/2009  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov v Sikenici  37,08 €/t  01.01.2020  10.01.2020  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 4 6-S/2009  Dodatok č. 4 6-S/2009  O odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov v Sikenici  45,49 €/t  01.01.2022  10.01.2022  MIKONA plus, s.r.o, Železničná 39, 937 01 Želiezovce  34140913  PDF
 11011204/1  Dodatok č. 1  O ukladaní odpadu na Skládku odpadov v Mochovciach  51 €/t  01.01.2022  10.01.2022  Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava  36046221  PDF
 11011204/3  Dodatok č. 3  O ukladaní odpadu na Skládku odpadov v Mochovciach    22.12.2023  22.12.2023  Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava  36046221  PDF